Zoek een opdracht

login of registreer alsjeblieft om op deze opdracht te reageren.
12 dec 2016

Scriptiehulp scriptiehulp rechten 4.5/5 (12)

Admin

Opdracht omschrijving

Beste scriptiehulpen,

Ik ben vierdejaarsstudent Nederlands recht en doe literatuuronderzoek op het gebied van arbeidsrecht, te weten naar het antwoord de vraag, wanneer er nu wel of geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Onlangs hebben diverse wetswijzigingen plaats gevonden, om het functioneren van slechts in naam zelfstandige bedrijven te voorkomen. De VAR is afgeschaft maar het inzetten van zzp’ers is door de nieuwe wetgeving is zo risicovol geworden voor bedrijven, dat veel zzp’ers daardoor nauwelijks meer aan opdrachten komen. Er bestaat een grijs gebied tussen arbeidsovereenkomst, overeenkomst tot aannemen van werk en overeenkomst van werk . Ik vernam van een medestudent, dat je op scriptiespot opdrachten voor scriptiehulp en rechtenopdrachten geplaatst kunnen worden. Ik vind het lastig om te bepalen of ik mij met mijn literatuuronderzoek te beperkt oriënteer of misschien toch te veel uitwaaier naar deelgebieden van rechten. Ik heb met mijn scriptie arbeidsrecht inhoudelijke vragen en hulp en begeleiding nodig. Ik vind het belangrijk dat mijn vraag goed wordt begrepen en heb daarom een vriendin, die de Nederlandse taal beter in de vingers heeft dan ik gevraagd, om mijn tekst even op helderheid en taal- en spelfouten na te zien. Mijn opdracht ‘scriptiehulp rechten’ betreft echter niet alleen maar de inhoudelijke kant van mijn scriptie. Ik heb er moeite mee, om mijn tekst in correct Nederlands weer te geven. Een taalkundige correctie is daarom zeer zeker ook gewenst, maar eigenlijk vraag ik meer dan dat. Het is spijtig dat ik het correct ‘schrijven’ onvoldoende beheers. Behalve de correctie van de Nederlandse taal, zou ik graag een toelichting krijgen op het ‘waarom’ van de correctie, in de hoop in de toekomst hier zelf beter mee uit de voeten te kunnen. Heel fijn natuurlijk dat mijn vriendin mij bij een korte tekst helpt, maar ik kan haar moeilijk met mijn hele scriptie lastig vallen, temeer daar ik het ook lastig vind om overzicht te houden op de structuur van het geheel. Welk deel van de tekst hoort waar te staan ? Ik hoop dus dat ik scriptiehulp voor mijn rechtenscriptie kan krijgen. Ik heb al aardig wat bronnen geraadpleegd en probeer overzichtelijke verbanden te leggen. Dit moet natuurlijk op een heldere manier gebeuren, op een manier die voor de lezer die niet bekend is met deze bronnen de tekst begrijpelijk houdt. Het is zaak logisch van de ene tekst naar de andere over te gaan en daartoe de juiste verbindingen te maken. Als ik daar eventueel niet helemaal in slaag, wil ik dat iemand  kan helpen om te zorgen dat men kan begrijpen wat ik bedoel te zeggen in mijn scriptie.
Sorry, het zijn nogal veel vragen. Ik wacht de aanbiedingen voor scriptiehulp af alvorens meer informatie over mijzelf en mijn scriptie te geven, voor zover geschreven, toe te sturen

Studierichting: arbeidsrecht

Status: Open

Label: Openbaar

1 Niveaus: Master Type opdracht: Scriptiehulp Opdracht tags: begeleiding, hulp, rechten, scriptiehulp, scriptiehulp arbeidsrecht en scriptiehulp rechten Vergoedingen: 250-500

697 total views, 1 today

Reageer op deze opdracht

Schaf een pakket aan om op opdrachten te kunnen reageren.