Zoek een opdracht

login of registreer alsjeblieft om op deze opdracht te reageren.
30 mrt 2022

Scriptiehulp pH circuit automatiseren Nog geen ratings

EnesYYO61

Opdracht omschrijving

De behandeling van de tanks wordt gecontroleerd en geregeld door de pH meting. Het nadeel van de bestaande situatie is dat deze metingen continue in het proces zitten. De meting wordt alleen gespoeld met demiwater wanneer waterglas wordt gedoseerd. Met de huidige situaties zijn er meer handelingen nodig. Hierbij moet je denken aan onnodige controle van de pH. De pH meting moet elke week 2x gecontroleerd/gekalibreerd worden om de metingen betrouwbaar te houden. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan de veiligheid. Men moet namelijk iedere keer de sensoren van de pH meting uit het proces halen voor controle. Hiervoor moeten afsluiters dicht gezet worden(LOTOTO). Daardoor is de keuze gemaakt om het proces te automatiseren.
De huidige methode om de pH te meten is door middel van een extern rondpomp systeem. Eenpompverpompt TiO2slurrydoorleidingwerknaareenpHmeetsysteemomviaopnieuw leidingwerk in de tank te belanden.

De wijziging zal gebeuren door het implementeren van een nieuwe methode van meten. De oude pH meting die geplaatst is in de pH circuit waarbij gebruik wordt gemaakt van leidingen en pompen om het product te kunnen meten(sensoren zitten in een pot tussen de leidingen) zal vervangen worden door een geautomatiseerd methode om de pH te meten . De plaatsing van de meting zal plaats vinden in de body van de tank(zijkant). Er zal geen gebruik meer worden gemaakt van leidingen of pompen(extern rondpomp systeem) om de pH te meten.
Het is belangrijk om de meting uit het proces te kunnen halen. Het doseren van waterglas tijdens het proces is schadelijk voor de sensor. Wanneer er waterglas wordt gedoseerd zal bij de nieuwe methode van de pH meting de sensor automatisch uit het proces worden gehaald en gespoeld. Het automatiseren helpt ook om de meting te kalibreren. De meting wordt automatisch gekalibreerd zonder de meting uit de tank te halen.
Behalve de implementatie van een nieuwe methode om de pH meten zal ook een nieuw PLC- programma geschreven worden voor het automatisch kalibreren van de pH meting, besturen van pompen, kleppen en roerwerk van de tanks.

Huidige problemen met deze methodiek zijn:
-Verschillende viscositeit bij de verschillende batch stappen.
Lage viscositeit zorgt voor hoge slurry snelheden met als voordeel een snelle meting maar als nadeel erosie van de meting.
Hoge viscositeit zorgt voor lage of geen snelheid met als nadeel een trage of geen correcte pH Om te lage of geen flow te detecteren is er een low flow alarm
-Ontstaan van een harde scaling tijdens 1 of 2 batchstappen.
Tijdens het toevoegen van chemicaliën in een bepaalde batch stap ontstaat er een harde scaling. Deze scaling slaat overal neer, ook op de pomp, het leidingwerk en de ph meting. Dit is niet wenselijk.
Tijdens deze batch stap stoppen we, de pomp, de meting en spoelen we het rondpomp systeem door. Hierdoor lossen we de scaling op maar hebben we geen correcte pH meting. De periode waarin de pH waarde niet correct is moet zo kort mogelijk zijn.
-Vrij hoge kosten voor het onderhouden van het rondpomp systeem (draaiende delen).
-Extra elektriciteits kosten voor het rondpompen van de slurry.

Studierichting: Elektrotechniek

Status: Open

Label: Openbaar

1 Niveaus: HBO/bachelor Type opdracht: Scriptiehulp Vergoedingen: 2000-3000

76 total views, 2 today

Reageer op deze opdracht

Schaf een pakket aan om op opdrachten te kunnen reageren.