Zoek een opdracht

login of registreer alsjeblieft om op deze opdracht te reageren.
22 apr 2021

Overige HBO sociaal werk scriptie maken Nog geen ratings

Hasan

Opdracht omschrijving

Het praktijkvraagstuk verbonden aan mijn organisatie is: Via het JIT worden jongeren soms aangemeld bij de meldcode. Het vervolgproces en de monitoring van het JIT is niet voldoende inzichtelijk (de keten). Uitgezocht moet worden op welke wijze een aangemelde jongere en het vervolg op de beste wijze ondersteunt kan worden en gemonitord?

De criteria zijn:
Alle beoordelingscriteria moeten beoordeeld zijn met een voldoende (minimaal 5,5) om de bachelorproef te behalen. De beoordelingscriteria zijn uitgewerkt in het beoordelingsformulier (zie Bijlage 1). Technische vereisten zijn dat alle schriftelijke producten in correct Nederlands geschreven zijn; de bronverwijzing via APA-richtlijnen is; het aangeleverde materiaal volledig is (zie 4.2 en 4.3). De omvang van het bachelorproefplan is maximaal 6 A4; de omvang van het bachelorproefverslag is max. 10.000 woorden (ongeveer 25 A4), (lettertype Arial, 11p, regelafstand 1 – exclusief voorblad, voorwoord, inhoudsopgave, samenvatting, literatuurlijst en bijlagen). Voor de omvang van het beroepsproduct geldt geen limiet (het begeleidend schrijven bij het beroepsproduct is maximaal 5 pagina’s). Verslag en product zijn in Cum Laude geplaatst en op plagiaat gecontroleerd en goed bevonden.

Studierichting: Sociale wetenschappen

Status: Open

Label: Openbaar

1 Niveaus: HBO/bachelor Type opdracht: Overige Vergoedingen: 500-1000

90 total views, 2 today

Reageer op deze opdracht

Schaf een pakket aan om op opdrachten te kunnen reageren.