Zoek een opdracht

login of registreer alsjeblieft om op deze opdracht te reageren.
16 aug 2021

Scriptiehulp Event management – begeleiding Nog geen ratings

[email protected]

Opdracht omschrijving

De case:

Stel dat je alle afgestudeerde EPM’ers met minimaal onderscheiding als beloning mogen deelnemen aan een incentive event! Laten we even samen dromen. Hoe zou het event er voor jou dan best uitzien zodat het jou extra stimuleert om 3 jaar lang het beste van jezelf te geven in je studies om in dat laatste jaar die onderscheiding binnen te rijven en dus ook dat unieke event? Een incentive event heeft namelijk zo’n aantrekkelijk programma en biedt zo’n unieke beleving aan dat het mensen aanspoort om zichzelf te overstijgen en zich keihard in te zetten om die doelstelling te halen.

Concreet: werk een incentive event uit voor 35 afstudeerde EPM’ers.
Timing: medio oktober (na de officiële proclamatie begin oktober dus)
Programma: vrij te kiezen, volle dag, namiddag, avond, … in functie van mogelijkheden doelgroep uiteraard
Budget: €50 per persoon (betaald door Arteveldehogeschool).
BELANGRIJK: verzamel extra programmatorische mogelijkheden/fondsen door het aantrekken van 4 partners/sponsors (natura of cash, minimaal voor een waarde van €750).

Wees creatief, vernieuwend en strategisch in het kiezen van locatie, programma en partners!

Rapport:

 • Inleiding (dankwoord, namen organisatoren)
 • Inhoudstafel
 • Briefing: korte samenvatting
 • Eventconcept

o Soortevent,concept&activiteiten
o Licht keuze voor concept toe vanuit doelgroep en doelstellingen (!). M.a.w. waarom

is dit eventconcept zo goed gevonden?
o Moodboard: je mag een link naar een Pinterest-board toevoegen.
o Programma: wat kan de bezoeker verwachten van begin tot eind (met aanduiding

van de uren)?

o www.canva.com o Affiche

• Voorbereiding/pre-productie Bachelor OFFICEMANAGEMENT

Omschrijving evaluatie

TIP: Hiervoor kunnen jullie gebruik maken van Canva:

(meer dan

1000 infographic-sjabloons die klaar staan)

o Omzetting programma van het event in werkbaar projectmanagement:
maak een overzichtstabel (Word of excel) van samenwerkingspartners (voor locatie, catering, activiteiten, DJ’s/bands, audio-visuele apparatuur & podium, andere, …): met naam van leverancier en vermelding van wat je van die partij koopt. Ik wil deze partijen ook in je budget zien, waarbij je aangeeft hoeveel je schat te moeten betalen.

o Overzichtstabelpartners/sponsors:

 • ▪  Welke sponsors denk je te kunnen strikken?
 • ▪  Argumentatie: waarom denk je dat je die partij kan overtuigen om sponsorte worden op je event? (denk aan overlappende doelgroep, zelfdeinhoudelijke doelstellingen, werkt binnen zelfde regio, …)
 • ▪  Wat wou je graag van hen krijgen (cash of materialen/diensten)?
 • ▪  Wat wil je in ruil aanbieden? Wat is dus de ‘return’ voor hen?

o Plannen:

 • ▪  kaart maken met zicht op locatie, site, aanknoping openbaar vervoer. (vb viaGoogle maps)
 • ▪  Gekozen eventlocatie (binnen of buiten): maak een plan (2D of 3D) waarbij jeen visualisatie maakt van de gekozen opstelling.

o People – crew: hoeveel medewerkers heb je nodig om dit event succesvol te laten

verlopen? Op welke posten?
o Draaiboek(opbouw–event–afbouw):template,zieCanvas.
o Materialenlijst: maak een lijst van materialen waar julie zelf voor zullen zorgen en

dus niet via leveranciers zullen regelen. Vermeld ook aantallen!

• Communicatie & PR: o

op SODA+ GoogleForm).

o
o
o PR (Public Relations): maak een een persbericht dat Arteveldehogeschool de dag na

het event zou kunnen uitsturen. TIP: bekijk hier enkele tips voor het schrijven van

een sterk persbericht.

• Budget:
o Bekijk de template op Canvas ter inspiratie.
o Maak dus een kosten- en een inkomstenzijde en zorg dat er een automatische

berekening is van winst of verlies, zodat je altijd in één oogopslag zicht hebt op de

financiële situatie.
o Gebruik de inhoudelijke categorieën uit de template als checklist voor het opmaken

van je eigen budget.
o Vermeld eenheidsprijs en aantallen en dus niet enkel 1 globale kost voor die

kostenpost.
o Jullie loonkost: in het budget zelf zet je die op nul uiteraard. Bereken wel jullie fee

apart uit. Combinatie van het geschat aantal uren dat je hierop zal werken vooraf en ter plaatse en eventueel een vast fee voor het bedenken van het concept. Reken aan €45/u.

• Evaluatie: Bachelor OFFICEMANAGEMENT

Een eerste Save-the-date mailing: graag een pakkende korte zin als uitnodiging +

Omschrijving evaluatie

uitnodigingstekst (zie voorbeeld

Facebookpost: maak minimaal 1 post met tekst en visual.

Instagram: maak minimaal 1 posts met tekst en visual.

o Welke SMART-doelstellingen heb je geformuleerd voor dit event? Denk aan: ▪ Sfeer/tevredenheid bezoekers
▪ Netwerking
▪ Tevreden leveranciers, sponsors, medewerkers?

▪ Andere …
o Hoe ga je die doelstellingen nu meten tijdens of na het event? Meten is weten!

Zonder cijfers geen bewijs natuurlijk. Zeggen dat ‘iedereen tevreden leek” is geen

sterke argumentatie …

 • Reflectie over opdracht: wat hebben je geleerd uit deze case over jezelf? Verwoord jesterktes en aandachtspunten en illustreer aan de hand van een voorbeeld. (min. 1⁄2 pagina)
 • Besluit (1 pagina): herhaling krachtlijnen van je voorgestelde event en waarom jij denkt dat dit een unieke incentive wordt.

Studierichting: Event management

Status: Open

Label: Openbaar

1 Niveaus: HBO/bachelor Type opdracht: Scriptiehulp Vergoedingen: 250-500

108 total views, 1 today

Reageer op deze opdracht

Schaf een pakket aan om op opdrachten te kunnen reageren.